דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Banners
Banners
באנר דוגמא

מהי תרמוגרפיה?

טכנולגיית הצילום התרמי מבוססת על מדידת התחום הספקטריאלי של ה-INFRA RED וזו התפתחה באופן משמעותי בשנים האחרונות ופתחה שוק רחב של משתמשים ויישומים אשר השימוש במצלמות ובחיישנים תרמיים, מסוגל לתת להם מענה.

  

המעבר לטכנולוגיית הגלאים המיקרובלומטריים אשר אינם זקוקים לקרור הרחיב באופן משמעותי את היכולות הטכנולוגיות של הציוד. רגישויות תרמיות גבוהות, רזולוציות גלאים, מהירות דגימה והרדת עלויות - מעניקם יכולות עצומות.

 


   

קרינת אינפרא אדום (Infra Red)

 

 

"הקרינה התת אדומה" או "קרינת אינפרא אדום" הינה הקרינה האלקטרו מגנטית הנפלטת מכל גוף בטבע הנמצא מעל טמפרטורת ה-0- המוחלט.


הקרינה נפלטת בתחום הספקטריאלי המוגדר למדידה החל מ- 0.8µ עד ל- 15µ. בתחומי מדידה אלו ניתן לבצע את קריאת הקרינה האלקטרומגנטית המאופיינת עם אנרגיית החום של הגוף הנמדד.

עוצמת האנרגיה הנפלטת הנה ביחס ישיר לחומו של הגוף. הקרינה באורכי גל אלו אינה ניתנת לצפיה בעין רגילה ועל מנת לקלוט אותה יש להשתמש באמצעי מתאים, הכולל גלאי הרגיש לקרינה זו.  

 


מבנה המצלמה הטרמית

בעת השימוש באמצעי מדידה מבוסס אינפרא אדום נלקחים מספר מרכיבים אשר כל אחד מהם תורם את חלקו בהצלחת הניטור, קבלת המידע, עיבודו ועד מסירת המידע הסופי.

המרכיבים העקריים: ♦ סוג החומר הנבדק  ♦ התווך בין החומר למצלמה  ♦ העדשה ביחידת הצילום  ♦ סוג ואיכות הגלאי  ♦ המעבד במצלמה ♦ צורת הפלט

 

 

 .


בעת שימוש באמצעי טכנולוגי מבוסס אינפרא אדום חייבים להילקח כל המרכיבים בחשבון. לכל מרכיב ישנם משתנים התלויים בסביבת המדידה, ברמה הטכנולוגית של המוצר ובמאפייני הגוף והסביבה הנבדקים.

 


דיוק ואיכות המדידה

 

אחד הפרמטרים החשובים הקובעים את דיוק המדידה ואיכותה הינו גודל הפיקסל (גודל השטח הנבדק ע"י יחידה רגישה אחת - detector - מכל מרכיבי גלאי המצלמה). ככל שגודלו של הפיקסל הבודד נמוך יותר, כך היכולת של המצלמה גבוהה יותר.

 

גודלו של הפיקסל, I FOV, הנו פועל יוצא של איכות הגלאי (מספר הפיקסלים), סוג האופטיקה והמרחק מהגוף הנבדק.

 


השפעות על המדידה

המצלמה הרדיומטרית אוספת באמצעות העדשה אנרגיה מהמטרה עליה היא צופה.

 

סך כל האנרגיות הנאספות על ידי המצלמה והנמדדות הן:

A - אנרגיה המוקרנת על הגוף הנבדק ומוחזרת (משתקפת) אל המצלמה ונמדדת.

B - האנרגיה המועברת דרך הגוף הנמדד ממקורות אנרגיה בתוכו או מאחוריו.

C - מדידת פני השטח, האנרגיה העצמית של הגוף הנמדד.

 

איסוף כל האנרגיה מהסביבה נדגם ע"י הגלאי ומתורגם לתמונה ונתונים מספריים. עיבוד הנתונים וניתוח התמונה דורש התייחסות לכלל האנרגיות הנאספות אשר לא בכל מצב הן אלו הנדרשות למדידה.

על הבודק להשתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להפריד את הנתונים ולהשתמש במידע הנחוץ לו בלבד! 

 


 אמצעים


מצלמות אינפרא אדום

בנויות מגלאים מרחביים המסוגלים לנטר מידע מפני שטח רחב ולהפכו לתמונה מרחבית.

 

♦ מצלמות

IR:

משמשות במיוחד את תחום הראיה התרמית. מצלמות אלו יודעות לתת תמונה המבוססת על פיזור החום של השטח הנבדק ללא מדידת טמפרטורה.

מצלמות תרמיות (Thermal Imaging):

מצלמות הכוללות מעבדי תמונה הנותנות מידע חיוני רב לגבי הטמפרטורות הנבדקות וניתוח ממצאים.
 

חיישני טמפרטורה (Infrared Sensors):

חיישני טמפרטורה משמשים לבדיקות נקודתיות ללא מגע ומבוססות על מדידת אנרגיה בתחום הספקטריאלי של האינפרא אדום. ציוד זה משולב במיוחד במערכות בקרה בתעשיה ובמתקנים מיוחדים לחישה על בסיס חום.

 

♦ סורקי קו (Linescanner): 

מורכבים מחיישן בודד המסוגל למדוד לרוחבו של קו אחד מספר נקודות רב. היחס הנוצר בין תהליך נבדק לסורק מאפשר לקבל תמונה רציפה במהירויות גבוהות כדוגמת מכשירי הסריקה המשרדיים המשמשים לסריקת חומר מודפס.

עבור לתוכן העמוד